تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... )
هفتم مرداد 87

سیاست داشتن

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

برای جدایی از آدمها...


از آنها تنفر نداشته باش چون به تو نزدیکتر می شوند!

نظرات()

ششم مرداد 87

واقع بینی

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما...

نظرات()

ششم مرداد 87

كاش میفهمیدی

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّازکاش اتفاقی رد بشی از کوچه های دلخوری

به روت نیارم که چقدر میخوام که از پیشم نری...


نظرات()

ششم مرداد 87

عجب!!!!!!!

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

زمونه ای شده که خیلی دوست دارم جای مت باشم
اما یه دوست واقعی مثل پت داشته باشم 

نظرات()

دوازدهم مرداد 84

معرفی مجلات و فصلنامه های علمی-پژوهشی روانشناختی ایرانی فصلنامه تازه های روان درمانی Psychotherapical Novelties

• نوشته شده توسط: محمدجواد میرزابیگی

 

معرفی مجلات و فصلنامه های علمی-پژوهشی روانشناختی ایرانی
فصلنامه تازه های روان درمانی
Psychotherapical Novelties


Psychotherapical Novelties

فصلنامه

تازه های روان درمانی

فصلنامه پژوهشی و آموزشی

تاز ه های رواندرمانی (هیپنوتیزم )

هیات علمی تحریریه
دكتر سید علی احمدی ابهری دكتر محمدعلی بشارت
دكتر عبدالله بهرامی دكتر محمد مهدی خدیوی زند
دكتر محمود دژكام دكتر رضا گل نراقی
دكتر سعید ممتازی دكتر بهمن نجاریان
همكاران علمی
حجه السلام حبیب الله احمدی سینایی سیامك خدا رحیمی
دكترعلی شریفی دكتر علی صباحی
دكترسید حسین فیروزآبادی دكترسید قاسم محدثی
دكتر هادی منافی دكترجلال یونسی
صاحب امتیاز ومدیر مسئول : دكتر محمد مهدی خدیوی زند

شورای سردبیری : دكتر سید علی احمدی ابهری، دكترمحمد علی بشارت، دكتر علی شریفی دكتر سید حسین فیروزآبادی

مدیر داخلی : دكتر فرهاد خدیوی زند


نظرات()

  • تعداد صفحات :5
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5