تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - ناامید نباش
ششم بهمن 90

ناامید نباش

اگر دیدی در آسمانت هیچ ستاره ای نیست غمگین و نا امید نباش

بدان که روز است ...


نظرات()