تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - ماهی - اقیانوس - نهنگ -
شانزدهم بهمن 90

ماهی - اقیانوس - نهنگ -

• نوشته شده توسط: محمدجواد میرزابیگیاز رویارویی با مشکلات نترسید


زیرا :
ماهی در اقیانوس تبدیل به نهنگ می شود !!
نظرات()