تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - اندیشیدن
هفتم مرداد 91

اندیشیدن

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

بـــه خــاطــر داشـــتـه بـــاش دســـت نــیـــافــتـــن بـــه آنـــچـــه
 
مـــی‌جـــویـــی گــــاه یـــک شـــانــس بــــزرگ


اســــــت.

نظرات()