تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - سردرگمی
هفتم مرداد 91

سردرگمی

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

انتظار سخت است، فراموش کردن هم سخت است. اما این که ندانی باید انتظار

بکشی یا فراموش کنی، از همه سخت تر است.

نظرات()