تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - !!!!!!!!!!!!!!
هفتم مرداد 87

!!!!!!!!!!!!!!

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد

اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است

زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند

در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید

شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد

زمان از شما قدرتمندتر است

نظرات()