تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - تصور کردن
هشتم مرداد 91

تصور کردن

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

در تصور دنیا مرد چیز غمگینی است

                      فکر می کنند وقتی مرد می خندد

                                          حتما زنی گریه می کند

نظرات()