تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - مـــرا ببخــش....
هفتم شهریور 91

مـــرا ببخــش....

• نوشته شده توسط: محمدجواد میرزابیگی

مـــرا ببخــش....                                                                                              
اگـــر به تو پیــــله کرده ام....                                                                                      
قــدری طاقــت بیــــار                                                                                           
پـــروانه میشوم و مــــی روم ...

نظرات()