تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - باران....
دهم شهریور 91

باران....

• نوشته شده توسط: محمدجواد میرزابیگی

پارسال با او زیر باران راه میرفتم ....

امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشك هایم دیدم
شاید باران پارسال 

اشك های فرد دیگری بود...


نظرات()