تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - مطالب هفته دوم مرداد 1384
دوازدهم مرداد 84

معرفی مجلات و فصلنامه های علمی-پژوهشی روانشناختی ایرانی فصلنامه تازه های روان درمانی Psychotherapical Novelties

• نوشته شده توسط: محمدجواد میرزابیگی

 

معرفی مجلات و فصلنامه های علمی-پژوهشی روانشناختی ایرانی
فصلنامه تازه های روان درمانی
Psychotherapical Novelties


Psychotherapical Novelties

فصلنامه

تازه های روان درمانی

فصلنامه پژوهشی و آموزشی

تاز ه های رواندرمانی (هیپنوتیزم )

هیات علمی تحریریه
دكتر سید علی احمدی ابهری دكتر محمدعلی بشارت
دكتر عبدالله بهرامی دكتر محمد مهدی خدیوی زند
دكتر محمود دژكام دكتر رضا گل نراقی
دكتر سعید ممتازی دكتر بهمن نجاریان
همكاران علمی
حجه السلام حبیب الله احمدی سینایی سیامك خدا رحیمی
دكترعلی شریفی دكتر علی صباحی
دكترسید حسین فیروزآبادی دكترسید قاسم محدثی
دكتر هادی منافی دكترجلال یونسی
صاحب امتیاز ومدیر مسئول : دكتر محمد مهدی خدیوی زند

شورای سردبیری : دكتر سید علی احمدی ابهری، دكترمحمد علی بشارت، دكتر علی شریفی دكتر سید حسین فیروزآبادی

مدیر داخلی : دكتر فرهاد خدیوی زند


نظرات()