تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - مطالب هفته اول مرداد 1387
هفتم مرداد 87

!!!!!!!!!!!!!!

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد

اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است

زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند

در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید

شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد

زمان از شما قدرتمندتر است

نظرات()

هفتم مرداد 87

سیاست داشتن

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

برای جدایی از آدمها...


از آنها تنفر نداشته باش چون به تو نزدیکتر می شوند!

نظرات()

ششم مرداد 87

واقع بینی

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

همیشه دود سیگار به سمتی میره که نمی خوای، دقیقا مثه مسیر زندگی ما...

نظرات()

ششم مرداد 87

كاش میفهمیدی

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّازکاش اتفاقی رد بشی از کوچه های دلخوری

به روت نیارم که چقدر میخوام که از پیشم نری...


نظرات()

ششم مرداد 87

عجب!!!!!!!

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

زمونه ای شده که خیلی دوست دارم جای مت باشم
اما یه دوست واقعی مثل پت داشته باشم 

نظرات()