تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - مطالب هفته سوم اردیبهشت 1391
شانزدهم اردیبهشت 91

بقای رابطه ...

• نوشته شده توسط: محمدجواد میرزابیگی

در دنیای واقعی بقای رابطه فقط در یک صورت امکان پذیر است :

 بکوشید که نسبت به طرف مقابل بخشنده و دهنده باشید نه اینکه بخواهید چیزی بدست آورید.

آنتونی رابینز

نظرات()