تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - مطالب هفته سوم مرداد 1391
شانزدهم مرداد 91

آدم تک خطا...

• نوشته شده توسط: نفیسه موسی الرضایی

پای آدمِ تک خطا میایستم...!
آدمی که یکبار خطا کرده باشد و پاش لغزیده باشد و بعد هم پشیمان شده باشد، مطمئنتر است از آدمی که تا به حال پاش نلغزیده ... این حرف سنگین است ... خودم هم میدانم. خطا نکرده، تازه وقتی خطا کرد و از کارتنِ آکبند در آمد، فلزش معلوم میشود، اما فلزِ خطاکرده رو است، روشن است... مثلِ کفِ دست، کج و معوجِ خطش پیداست.

از آدمِ بی خطا میترسم، از آدمِ دو خطا دوری میکنم، اما پای آدمِ تک خطا میایستم...!


*قِـیدار/ رضا امیرخانی

نظرات()